Om Iustitia Juridik 

Juristfirma Iustitia Juridik arbetar utifrån Eskilstuna. Men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige, om ärendets beskaffenhet tillåter det.

Jag som driver Iustitia Juridik heter Jenny Dunberg och har sedan jag tog min examen från juristlinjen på Stockholms universitet  år 2001 fokuserat på enskilda individers rättigheter. 

Vårt primära arbetsområde är, och kommer alltid att vara, humanjuridiken. Humanjuridiken kan beskrivas som "vanliga personers" juridik. Den sortens juridik som du och jag möter dagligen. Den sortens juridik som inte enbart handlar om juridik utan även om etik och bemötande. Inget ärende är det andra likt men min roll är att alla, oavsett storlek på problemet, ska få kompetent rådgivning.


Jenny Dunberg, Jur.Kand.

– Jag har som jurist ofta mött individer som länge kämpat ensamma mot/med myndigheters ofta svårförståeliga och krångliga byråkrati. Jag har flera gånger mottagit stor tacksamhet från enskilda som upplever att mina insatser varit första gången de fått stöd och hjälp i frågor om personlig assistans.

Jag vill att ni ska kunna fokusera på ert liv eller er närståendes funktionshinder och behov. Lämna över det ”tråkiga” pappersarbetet till mig. Låt mig vara er röst utåt i frågor som känns besvärliga. Jag garanterar att du under hela tiden har full insyn, delaktighet och bestämmanderätt.

Jenny Dunberg, Jur. kand.
070 – 275 48 16
jenny@iajuridik.se

 

Om vårt arbete

  • Att arbeta med humanjuridik handlar till syvende och sist om att vilja förbättra livet och förutsättningarna för de som har det svårast. Att med engagemang och kunskap stödja, företräda och utbilda så att vi alla får samma förutsättningar i samhället oavsett bakgrund, kön eller medicinska förutsättningar. 
  • För att kunna hjälpa även personer som saknar rättsskydd, inte har rätt till rättshjälp eller som saknar ekonomisk möjlighet att själv bekosta sin rättshjälp avsätter Iustitia Juridik 10-20 timmar per månad till Pro Bono arbete
  • Du kan läsa mer om Pro Bono här


 Vad tycker tidigare kunder?

”Iustitia Juridik har det jag sökte; kompetens, styrka, kraft samt empati. Man får snabbt hjälp och råd. Iustitia Juridik är mitt självklara val"

Lotta Pilarp
Haninge

”Jag har kontakt med Jenny i min roll som förälder och god man för min son. Ärendet gäller hans rättigheter inom LSS. Jag har uppskattat Jennys förmåga att bena ut problematiken och knyta an till gällande lagliga rättigheter för min son. Jag kände omedelbart Jennys genuina engagemang och kunskap."

Heidi Nystedt
Fotskäl