Iustitia Juridiks verksamhetsområden - vi åtar oss uppdrag inom följande områden:

  • Socialrätt personlig assistans eller andra insatser enligt LSS och SoL 
  • Förmynderskapsrätt - frågor om godman- och förvaltarskap
  • Familjerätt - frågor om familjen och familjemedlemmars inbördes rättsställning. Det kan gälla bland annat äktenskap, samboskap, arvsfrågor och vårdnadsfrågor. 

                                                                                                                                          

Socialrätt

Många områden ryms inom ämnet socialrätt. Iustitia Juridik arbetar huvudsakligen med insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS betyder oerhört mycket för personer med ofta svåra funktionsnedsättningar. LSS ger dem rätt till självständighet och delaktighet i samhället på lika villkor som oss andra. LSS som lagstiftning är värd att strida för. 

Funktionshinder handlar om samhällets oförmåga att skapa tillgänglighet, inte om den enskildes funktionsförmåga. 


Personlig assistans - Iustitia Assistans AB

Insatsen personlig assistans är livsviktig för att garantera individers mänskliga rättigheter. För att läsa mer om insatsen personlig assistans och hur vi kan vara dig behjälplig, klicka här


Kunder hos Iustitia Assistans har alltid full tillgång och kostnadsfri hjälp av Iustitia Juridik.